Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza elektrogastrogramu 

  Bernátek, Pavel
  V bakalářské práci je uvedena anatomie a fyziologie žaludku, s vysvětlením principu vzniku myoelektrické žaludeční aktivity. Práce se zabývá záznamem elektrogastrogramu a záznamovým zařízením pro jeho akvizici. Zmíněny ...
 • Efektivita rehabilitace horní končetiny 

  Rexová, Natálie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium bioelektrické aktivity svalu a její měření v systému BIOPAC. Pro správné pochopení dějů je uveden popis svalové tkáně a jejích hlavních struktur. Práce se dále zabývá elektromyografií ...
 • Hodnocení svalové únavy horních končetin 

  Netopil, Ondřej
  Tato práce se zabývá hodnocením svalové únavy horních končetin pomocí analýzy signálu z povrchové elektromyografie. Stručně popisuje lidský sval z anatomického a fyziologického hlediska. Dále je zde popisován mechanismus ...
 • Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice 

  Horáková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním kriteriálních funkcí, které jsou využívány při registraci obrazů sítnice oka. Kriteriální funkce vyjadřují míru podobnosti obrazů, a tím značně ovlivňují správnou registraci. Cílem ...
 • Návrh komunikačního mixu pro prodej potravin 

  Horáková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou komunikačního mixu u vybraného živnostníka, který zprostředkovává prodej potravin. Na základě teoretických poznatků byly provedeny analýzy současného stavu marketingové komunikace. ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve společnosti 

  Horáková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivačního systému u vybrané společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Zaměřuje se především na odměňování pracovníků a poskytované zaměstnanecké benefity. Pomocí dotazníkového ...
 • Optimalizace pro registraci obrazů založená na genetických algoritmech 

  Horáková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá globálními optimalizačními metodami a jejich využitím při registraci medicínských obrazů. Hlavní cíl spočívá ve vytvoření genetického algoritmu a testování jeho funkčnosti na syntetických datech. ...
 • Vliv vertikalizačního zařízení při měření posturální stability 

  Klimešová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku posturální stability. Cílem je seznámit se s vertikalizačním zařízením Balance Trainer a tlakovou podložkou WII Balance Board. V teoretické části práce jsou popsány posturální ...