Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh opatření pro ochranu zastavěného území před povrchovým odtokem z přívalových srážek v k.ú Studénka 

  Horáková, Věra
  Předmětem práce je návrh komplexního systému opatření proti vodní erozi v lokalitě katastrálních území Bílov, Butovice, Studénka a Velké Albrechtice. Pomocí erozních a hydrologických nástrojů GIS bylo území prozkoumáno a ...
 • Ochrana zastavěných území ohrožených přívalovými srážkami 

  Horáková, Věra
  Předmětem práce je návrh komplexního systému opatření proti vodní erozi v lokalitě katastrálních území Bílov, Butovice a Velké Albrechtice. Na základě průzkumu a analýzy území, bylo navrženo možné řešení pomocí erozních a ...
 • Odměňování zaměstnanců a jeho vliv na stimulaci a motivaci v konkrétním podniku 

  Bohuslavová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování a jeho vztahu k motivaci a stimulaci zaměstnanců. Teoretické poznatky jsou cíleny popsat nejen obecnou charakteristiku odměňování, ale také charakterizovat samotné systémy ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mrázková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru na založení ořechového sadu. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, v další části jejich převedení do praxe. Dále je rozpracován postup pro ...
 • Rozvoj nového produktu v malém pivovaru 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj nového produktu v malém pivovaru. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na zhodnocení dosavadní situace malého pivovaru. Obsahuje postupy ...
 • Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku 

  Cimbalníková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentálního řízení podniku,jeho nástroji, především sledováním nákladů na životní prostředí. Jednak budou tyto náklady v práci definovány, také bude vymezen význam propojení ...
 • Studie průběhu nákupní činnosti ve vybraném podniku 

  Šebesta, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů. Konkrétně je zaměřena na řízení kvality dodavatelů z pohledu konkrétního odběratelského podniku. Práce obsahuje analýzu současného stavu a návrh ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve firmě JDesign spol. s r.o. 

  Dočekalová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá tvorbou vnitropodnikových směrnic ve společnosti JDesign spol. s r. o. Obsahuje návrh jednotlivých směrnic tak, aby vyhovovaly firemním potřebám a odpovídaly platné legislativě.
 • Zhodnocení finanční situace ve firmě 

  Janáková, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací vybraného podniku. Pro zhodnocení této situace jsou použity metody finanční analýzy. Zobrazuje jednotlivé ukazatele finanční analýzy v praxi. V bakalářské práci jsou zejména ...