Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém pro správu Fair User Policy 

    Horčička, Jakub
    Tato práce uvádí metody pro monitorování síťové aktivity se zaměřením na technologii NetFlow firmy Cisco Systems. V následujících kapitolách je popsána implementace informačního systému, který tuto technologii využívá ...
  • Temporální rozšíření pro Java Data Objects 

    Horčička, Jakub
    Obsah této práce je rozdělen do pěti částí. Nejprve jsou přiblíženy principy, datové modely a některé dotazovací jazyky temporálních databází. Následuje kapitola popisující možnosti perzistence datových objektů v jazyce ...