Now showing items 1-2 of 2

  • Tvorba investičního portfolia 

    Horňák, Karel
    V této bakalářské práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a budou zde také uvedeny jejich návrhy. Při tvorbě budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které k ...
  • Tvorba investičního portfolia 

    Horňák, Karel
    V této diplomové práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a uvedu zde také jejich návrhy. Při sestavování portfolií budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které ...