Now showing items 1-2 of 2

  • Investiční strategie založená na Bollingerových pásmech 

    Borek, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá automatizací a srovnáním dvou různých strategií pro forexové trhy, založených na ukazateli z nástrojů technické analýzy zvaném Bollingerova pásma. Obě dvě strategie jsou nejprve optimalizovány ...
  • Návrh projektu rekonstrukce kanceláří 

    Borek, Martin
    Práce se zaměřuje na využití softwarové podpory pro využití metod síťové analýzy při rekonstrukci kanceláří pro firmu Robotrio, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, jimž je třeba porozumět pro ...