Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy 

  Kalný, Richard
  Cílem práce je podat ucelené informace o analýze vnitřního klimatu budovy, možnosti získávání a analýzy dat o počasí, měření vybraných veličin uvnitř budovy a hodnocení energetické náročnosti staveb. Experimentální část ...
 • Analýza vnitřního klimatu lázeňského komplexu 

  Chadima, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá environmentálním hodnocením budov, konkrétně objektem Letních lázní v Karlově Studánce. První část práce popisuje tuto problematiku a legislativu. Také je zde popsán způsob experimentálního měření ...
 • Návrh systému vytápění administrativní budovy 

  Vítek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřev teplé vody pro administrativní objekt v Ostravě. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy, sklady a ...
 • Návrh systému vytápění bytového domu 

  Pavlíček, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a dodávka teplé vody pro bytový dům v Přelouči. Návrhová otopná soustava je dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem a zdroj tepla kondenzační kotel. V teoretické části se práce ...
 • Návrh systému vytápění dřevostavby bytového domu 

  Rušín, Marek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody pro dřevostavbu bytového domu v Chocni. Budova je rozdělena na dva objekty, každý z nich má 3 nadzemní podlaží. Vytápění je řešeno deskovými a trubkovými ...
 • Optimalizace spotřeb energie v administrativní budově 

  Horká, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je optimalizace spotřeb energií v novostavbě výškové administrativní budovy Vienna Point II v Brně. Experimentální část práce je věnována určení skutečných spotřeb tepla v zimním období a ...
 • Otopná soustava domu s pečovatelskou službou 

  Dostál, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy a přípravou teplé vody pomocí solárního termického systému domu s pečovatelskou službou. První část práce stručně pojednává o historii solárních kolektorů, jednotlivých ...
 • Průkaz energetické náročnosti bytového domu 

  Němcová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti bytového domu v Letovicích. Teoretická část pojednává o tepelných soustavách, zejména o soustavě s centrálním zásobováním tepla. Ve výpočtové části porovnává ...
 • Větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie 

  Fojtík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá systémy větrání v domech s téměř nulovou spotřebou energie. Práce je zaměřena především na kvalitu vnitřního prostředí a skládá se ze tří částí. První je teoretická část, kde jsou uvedeny právní ...
 • Vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska 

  Hakl, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska v obci Ostružná, okres Jeseník. Objekt má 2 nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží slouží převážně ke střetávání lidí v herně nebo ve ...
 • Vytápění administrativní části výrobní haly 

  Pečenka, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci ...
 • Vytápění bytových domů 

  Diatel, Jakub
  Tématem této diplomové práce je vytápění bytových domů, kde byla zaměřena pozornost na tepelný komfort ve vytápěných místnostech. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině, kde jsou prezentovány i výsledky CFD ...
 • Vytápění krytého bazénu 

  Musílková, Julie
  Tématem diplomové práce je vytápění krytého bazénu. Práce je rozdělena na tři části. V první části je teoreticky rozebraná problematika vnitřního prostřední bazénových hal. V druhé části je uvedena výpočtová část projektu. ...
 • Vytápění kulturního domu 

  Zajíček, Václav
  Bakalářská práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešen návrh a posouzení tepelných čerpadel, jejich druhy a vhodnost použití. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Jára, Marek
  Téma této bakalářské práce je návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část bakalářské práce pojednává o podlahovém vytápění. Výpočtová část bakalářské práce obsahuje návrh systému podlahového vytápění. Zdroj tepla je ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Macík, Ondřej
  Obsahem této bakalářské práce je zpracování vytápění a přípravy teplé vody. Objekt je řešen jako rekonstrukce bytového domu a k němu přilehlému druhému objektu. Pro zdroj tepla je zvolen plynový kondenzační kotel. V ...
 • Vytápění sportovního centra 

  Fuksa, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění sportovního centra. Práce se skládá ze třech částí. V první teoretické části se zaobírá možnými způsoby vytápění velkoprostorových a halových objektů. Ve druhé výpočtové ...
 • Vzduchotechnika bytového domu 

  Kroupa, Petr
  Tato práce pojednává o návrhu vzduchotechniky do bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje samotné mikroklima vnitřních prostor, jeho druhy, čím je ovlivněno a jak působí na člověka. Analyzuje ...
 • Vzduchotechnika ubytovny 

  Horká, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou ubytovny. Řešeny jsou pokoje pro hosty, společné prostory a byt správce objektu. Projekt se zabývá návrhem větrací jednotky včetně zpětného získávání tepla, chladících jednotek, ...