Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh databázového systému pro jazykovou školu 

    Horká, Tereza
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databázového systému pro jazykovou školu působící v Brně. Databáze je realizována prostřednictvím MySQL. Cílem práce je vytvořit databázový systém, který by jazykové škole umožňoval ...
  • Výběr a implementace informačního systému 

    Horká, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro společnost SunSport s.r.o. V rámci práce jsou nejdříve představena teoretická východiska potřebná pro pochopení dané problematiky. Následně je ...