Now showing items 1-4 of 4

 • Control Unit For CubeSat 

  Horký, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of the project was to design a CubeSat control unit. The board is composed of commercial parts yet reliable in the space environment. Because of its benefits, an FPGA was selected as the core of the board. The FPGA ...
 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Horký, Jan
  Diplomová práce se řeší objekty vstupní zóny u připravované novostavby energeticko-papírenského závodu WANEMI a.s. v Zábřehu. Jde o objekt prezentačního pavilonu a administrativní budovu. Návrh se slučuje funkci kanceláří ...
 • Přetaktování procesoru 

  Horký, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo popsání a vysvětlení procesu přetaktování procesoru a jeho využití. Byl vybrán vhodný procesor, u kterého byla zvýšena pracovní frekvence zvýšením hodnoty násobiče a změnou frekvence FSB. ...
 • Řídicí jednotka pro CubeSat 

  Horký, Jan
  Cílem práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro CubeSat založené na obvodu FPGA. Taková jednotka doposud nebyla komerčně dostupná a navržená jednotka má tak dobrý potenciál zaplnit příslušné místo na trhu komponent ...