Now showing items 1-2 of 2

  • Akustická simulace jedoucího automobilu 

    Lacko, Tomáš
    Táto práca zahrňuje prehľad jednotlivých metód spracovania zvukových záznamov. Zameriava sa predovšetkým na časovo - frekvenčnú analýzu spracovanú pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (STFT). Hlavnou podstatou je ...
  • Rozpoznávání hudebních záznamů 

    Masár, Igor
    Tato práce se zabývá analýzou specifických zvukových signálů- hudbou. Jsou zde popsány základní metody analýzy hudebních signálů. Dále jsou zmíněny nejpoužívanější formáty hudebních souborů a možnost jejich vzájemného ...