Now showing items 1-2 of 2

  • Přehled materiálů nástrojů v tvářecích procesech 

    Horník, Tomáš
    Bakalářská práce vypracována v rámci studia oboru B-STI Strojní inženýrství zpracovává technologii tváření a volbu nástrojových ocelí pro výrobu tvářecích nástrojů. V počáteční části se práce zabývá teoretickými základy ...
  • Technologie výroby plastové základny přístroje se svorkovnicí 

    Horník, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné technologie pro výrobu zadané plastové součástky. V úvodu se nachází zhodnocení výrobku a volba technologie vstřikování plastů jako nejvhodnější výrobní technologie. V rešeršní části ...