Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví 

  Slavíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví. Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Honeywell Aerospace Olomouc. Cílem práce bylo ...
 • Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures 

  Horník, Vít; Fintová, Stanislava; Šmíd, Miroslav; Hutař, Pavel; Hrbáček, Karel; Kunz, Ludvík (Elsevier B.V., 2020-02-19)
  B1914 is a nickel-based superalloy with an increased amount of B (boron) and C (carbon) to reach an adequate amount of borides and carbides in the cast structure ensuring improved creep properties. However, the influence ...
 • Iniciace a rozvoj cyklického poškození v oceli pro energetický průmysl 

  Horník, Vít
  Hlavní náplní této diplomové práce je stanovení únavových vlastností s využitím nedestruktivních metod zkoušení – metody akustické emise a rentgenové difrakce. Jako modelový materiál je použita reaktorová ocel s označením ...
 • Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy 

  Horník, Vít; Fintová, Stanislava; Šmíd, Miroslav; Hutař, Pavel; Hrbáček, Karel; Kunz, Ludvík (Elsevier B.V., 2020-02-19)
  Lifetime of MAR-M 247 Ni-based superalloy was experimentally studied under high-frequency cyclic loading (120 Hz) with constant tensile mean stress m = 300 MPa at temperature 900 °C in air. The stress amplitude a was changed ...
 • Termomechanická únava austenitických ocelí 

  Dobeš, Ondřej
  Cílem bakalářské práce bylo zkoumání vlivu termomechanické únavy s prodlevami v cyklech na mechanismy poškození a odezvu materiálu. Korozivzdorná austenitická ocel Sanicro 25 byla podrobena zatěžovacími zkouškami termomechanické ...
 • Únavové vlastnosti titanových slitin 

  Horník, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá únavovými vlastnostmi titanových slitin. Úvodní část podává základní informace o titanu, jeho výrobě, rozdělení titanových slitin a jejich tepelném zpracování. V další části je popsán základní ...