Now showing items 1-2 of 2

  • Eliminace úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení 

    Horníková, Daniela
    Diplomová práce se zabývá eliminací úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení se zaměřením zejména na výrobní linku. Analyzuje současnou situaci a za použití mapování hodnotového toku pro vybraný produkt identifikuje ...
  • Optimalizace procesu balení dílů ve společnosti DURA Automotive CZ, k. s. 

    Horníková, Daniela
    Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci způsobu balení dílů vyráběných na vybraném pracovišti v podniku. Analyzuje současný způsob balení a za využití morfologické analýzy porovnává různé alternativní varianty obalových ...