Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zobecněného LCD řadiče 

    Hornung, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá principem řízení a činnosti LCD displejů. Jsou zde popsány různé typy LCD displejů a způsob jejich ovládání, a také obecný popis bloků řadiče LCD displeje. Jejich implementace v jazyce VHDL a popis ...