Now showing items 1-20 of 58

 • Analýza fluktuace zaměstnanců 

  Vaníčková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení míry fluktuace ve společnosti České dráhy, a. s. Dále také na spokojenost zaměstnanců, která je zjišťována pomocí dotazníkového šetření. První část práce je zaměřena obecně na pojem ...
 • Factor Analysis: An Instrument for Selection of Social Performance Factors 

  Hornungová, Jana (Universidad Pablo de Olavide, 2014-06-06)
  The article is focused on the identification of social performance factors. For this purpose was used multidimensional statistical method – factor analysis. The basic set for the selection of indicators, was the concept ...
 • Finanční analýza sportovního klubu - Zbrojovka Brno 

  Fila, Vít
  Bakalářská práce „Finanční analýza sportovního klubu – Zbrojovka Brno“ je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou zobrazena teoretická východiska pro řešení praktické části. Druhá část popisuje klub Zbrojovka Brno. ...
 • Fluktuace zaměstnanců ve státním podniku 

  Matuszná, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá v první řadě mírou fluktuace zaměstnanců ve státním podniku. Práce je rozdělena na tři části a to na teoretickou, analýzu současného stavu a praktickou část. Teoretická část definuje základní ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku Zevos, a. s. 

  Mohauptová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti ZEVOS a.s. a návrhy na její zlepšení. Je rozdělena do tří částí, teoretická, analytická a vlastní návrhy. V diplomové práci jsou aplikovány finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace firmy ACO Industries, k.s. a návrhy na její zlepšení 

  Karasová, Simona
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti ACO Industries, k. s., v letech 2010 – 1014. Je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretickým poznatkům, které vycházejí z literatury. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Voigt, Jakub
  Tato práce se zabývá finanční analýzou společnosti VINCENTKA a.s. V první řadě je objasněno teoretické pozadí, poté následuje část praktická, která obsahuje charakteristiku analyzované společnosti a výpočty ukazatelů. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Hrozková, Alice
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výsledků podnikatelské činnosti společnosti Morava-Ekol s.r.o. za roky 2008-2012 pomocí vybraných ukazatelů a metod finanční analýzy. První část práce poskytuje teoretickou základnu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Habas, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá celkovou finanční analýzou firmy Lékárna na Selské s.r.o. v letech 2008 až 2012. Celkově je práce rozdělena na tři hlavní části a to na část teoretickou, část analytickou a část návrhovou. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vavřík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti KPS Metal a. s. za období 2009 až 2013 za pomoci metod finanční analýzy a je rozdělena na tři hlavní části, a to teoretickou, analytickou a praktickou. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Král, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je analýza současné finanční situace společnosti Figarostav s.r.o. a návrh na zlepšení jejího finančního stavu. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a praktickou. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Šalomounová, Andrea
  Bakalářská práce se zaobírá hodnocením finanční situace jihlavské strojírenské společnosti Motorpal Jihlava, a. s. za roky 2009-2013. Cílem je na základě vybraných výpočtů (ukazatelů) z metod finanční analýzy, které odhalí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Čulenová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Je rozdělena do tří základních částí. První teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, její nástroje a metody. Následuje praktická část, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Stloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku za pomoci metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, praktické a návrhové. První část obsahuje teoretická východiska, ve kterých je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Klimeš, Petr
  Bakalarska prace se zameruje na financni analyzu a take na analyzu bodu zvratu firmy Avis Autovermietung GmbH v letech 2013 - 2016. Nejdrive v praci bude predstavena samotna spolecnost, pote zhodnoceni jednotlivych vysledku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jelínková, Karolína
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o., za období 2010-2015 metodami finanční analýzy. Na základě analýzy bude provedena identifikace podstatných skutečností ...
 • Hodnocení finanční situace podniku EKOTEX spol. s r. o. 

  Kökény, Antonín
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace podniku EKOTEX spol. s r. o. za období 2009 - 2013. K posouzení finančního zdraví vybraného podniku využívá metod finanční analýzy popsané v teoretické části práce. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku ES systems produkt, s. r. o. 

  Hlávková, Alena
  Ve své závěrečné bakalářské práci se zabývám zhodnocením hospodářské situace podniku ES systems produkt s.r.o. v letech 2010 až 2014 a následnými návrhy pro její zlepšení. Práce je rozdělena do tří základních úseků. Prvním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Likos a. s. 

  Vašina, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým objasněním finanční analýzy, způsoby výpočtů a praktickou aplikací finanční analýzy na konkrétní firmu. Zhodnotit situaci podniku na základě finanční analýzy a návrhy na zlepšení.
 • Hodnocení finanční situace podniku Moreau Agri Vysočina, spol. s r. o 

  Vencálková, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o. v letech 2008 – 2013. Je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretickým poznatkům, které budou využity ...