Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Procházka, Jaroslav
    Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci ve společnosti Vinium a.s. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, ve které jsou aplikovány vybrané metody finanční analýzy. Na základě finanční analýzy, která je provedena ...
  • Podnikatelský plán - založení soukromé mateřské školy 

    Vildová, Ilona
    Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v oblasti Brno-venkov, přímo v obci Želešice. Na základě osobních a zjištěných poznatků a z analýzy vnitřního a ...