Now showing items 1-10 of 10

 • Analogový vstupní díl pro softwarový přijímač 

  Slezák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem základních parametrů přijímačů, architekturou vstupních obvodů a digitalizací signálů. Podle zadání je navrženo blokové schéma analogového vstupního dílu softwarového ...
 • Efektivní použití obvodů zlomkového řádu v integrované technice 

  Kadlčík, Libor
  Integrace a derivace jsou obvykle známy pro celočíselný řád (tj. první, druhý, atd.). Existuje ale zobecnění pro zlomkové (neceločíselné) řády, které lze implementovat pomocí elektronických obvodů zlomkového řádu (případně ...
 • Inteligentní nabíječka akumulátorů 

  Ulver, Martin
  Bakalářská práce se zabývá inteligentním nabíjením baterií, což přispívá k jejich regeneraci a u některých typů k odstranění paměťového efektu. Jsou zde rozebrány charakteristiky nabíjení a návrh koncepce spínané nabíječky ...
 • Metody optimalizace pro zajištění integrity signálů pro vysokorychlostní přenos dat mezi čipy 

  Ševčík, Břetislav
  Tato disertační práce je obsahově zaměřená na problematiku integrity signálů v moderních čipových obvodech. Na základě provedených simulací a praktických experimentů byl proveden návrh equalizační techniky druhého řádu pro ...
 • Měřič kvality elektrické energie 

  Samek, Martin
  Tématem diplomové práce je návrh analyzátoru sítě spadajícího dle normy EN61000-4-30 do třídy A. Tyto analyzátory jsou určeny především ke kontrole kvality dodávané energie, na kterou během přenosu od výrobce ke spotřebiteli ...
 • Návrh analogových obvodů s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem 

  Alsibai, Ziad
  Disertační práce je zaměřena na výzkum nejběžnějších metod, které se využívají při návrhu analogových obvodů s využití nízkonapěťových (LV) a nízkopříkonových (LP) struktur. Tyto LV LP obvody mohou být vytvořeny díky ...
 • Přesný funkční generátor 

  Snopek, Petr
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat koncept funkčního generátoru s číslicovou syntézou řízeného mikroprocesorem, který by kromě základních funkcí (sinus, obdélník, pila) umožňoval generování libovolných průběhů uložených ...
 • Převodník pro bezdrátové snímání teploty 

  Řežucha, Tomáš
  Práce se zaměřuje na návrh, konstrukci a měření vlastností bezdrátového napájecího modulu, který bude v navazující bakalářské práci použit k napájení bezdrátového převodníku pro měření teploty. Je provedena analýza dostupných ...
 • Spínačová technologie v záložních zdrojích 

  Janáč, Josef
  Náplní této diplomové práce je ideový návrh a následná realizace záložního zdroje, schopného ochránit elektronická zařízení proti krátkodobým výpadkům síťového napájecího napětí. Celé zařízení je navrhováno na bázi moderních ...
 • Využití nekonvenčních CMOS technik při návrhu analogových obvodů s nízkým příkonem a nízkým napájecím napětím pro biomedicínské aplikace 

  Bay Abo Dabbous, Salma
  Tato disertační práce se zabývá navržením nízkonapěťových, nízkopříkonových analogových obvodů, které používají nekonvenční techniky CMOS. Lékařská zařízení na bateriové napájení, jako systémy pro dlouhodobý fyziologický ...