Now showing items 1-1 of 1

  • Optický vláknový přenosový systém 

    Horský, Tomáš
    Bakalářská práce popisuje zpracování programu pro simulaci disperze v optické přenosové trase. Práce seznamuje s parametry přenosu optickým vláknem, jako útlum, rozptyl, disperze a šířka pásma. Podrobněji je rozepsána ...