Now showing items 1-5 of 5

 • Aretace posuvného zastřešení bazénu 

  Sedláček, Jan
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá rešerší současných možností zakrytí a zastřešení bazénů. Detailněji se dále zabývá nejrozšířenějším typem zastřešení bazénu, posuvným zastřešením. Je proveden rozbor efektivnosti ...
 • Procesy kontaktního poškození ložiskových materiálů 

  Chaloupka, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je pojednání o procesech kontaktního poškození ložisek a jejich materiálů, rozbor jednotlivých druhů degradace materiálu, kontaktní únavová pevnost a způsoby jejího měření. Závěrem práce jsou ...
 • Přehled nových trendů v konstrukci krátkých palných zbraní. 

  Fišer, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu konstrukčních provedení krátkých palných zbraní a to pistolí a revolverů. První kapitola bakalářské práce obsahuje rozbor hlavních a ostatních částí, ze kterých jsou pistole a ...
 • Systémy stírání hladiny čistírenských nádrží 

  Rusník, Tomáš
  V této bakalářské práci je mým úkolem zpracovat rešeršní rozbor stírání hladiny dosazovacích nádrží v čistírenských provozech. Dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod je součástí tzv. biologické linky a slouží k oddělení ...
 • Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek 

  Hort, Filip
  Disertační práce se zabývá studiem možnosti využití metody akustické emise, jako nástroje pro zpřesnění identifikace vzniku poškození radiálních ložisek. Práce obsahuje porovnání různých metod hodnocení poškození ložisek ...