Now showing items 1-2 of 2

  • Spojitá betonová mostní konstrukce na rychlostní komunikaci R2 

    Horut, Jakub
    Diplomová práce řeší převedení rychlostní komunikace R2 na Slovensku přes údolí. Výška konstrukce je zde omezena železniční tratí a místní komunikací. Ze dvou navržených variant byla vybrána a zpracována varianta deskotrámové ...
  • Výrobní budova v Brně - Řečkovicích 

    Horut, Jakub
    Cílem bakalářské práce byl nárh monolitických železobetonových vodorovných nosných konstrukcí nad 1. nadzemním podlažím třípodlažní budovy. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny spojitou deskou o třech polích vynášené ...