Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnostní systém do automobilů 

    Horváthová, Dominika
    Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnutie bezpečnostného systému pre automobily, ktorý pozostáva z dvoch hlavných časti. Prvá je interný alkoholový zámok, ktorý zabráni vedeniu vozidla osobe pod vplyvom alkoholu. V ...