Now showing items 1-2 of 2

  • Grafický výukový systém 

    Hotař, Roman
    Účelem této diplomové práce je přiblížit problematiku návrhu výukového software pro výuku algoritmizace. Práce přistupuje k problému, jak z teoretického hlediska vzdělávání se a učení se novým věcem, tak z praktického ...
  • Nástroj na zpracování fotografovaného textu 

    Hotař, Roman
    Tato práce popisuje metody převodu barevného obrázku s textem (barevné přechody, různé odstíny stíny atd.) do černobílé podoby. Zaměřuje se převážně na adaptivní prahování. Uvádí použité datové struktury a popisuje prostření ...