Now showing items 1-2 of 2

  • Sportovní hala v Prostějově 

    Houška, Daniel
    Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v Prostějově. Půdorysné rozměry objektu jsou 38x54 m s maximální světlou výškou 9,5 m. Řešení je vybráno na základě dvou ...
  • Zastřešení víceúčelové haly v Poděbradech 

    Houška, Daniel
    Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v Poděbradech. V hale bude provozováno široké spektrum sportů a tomu také odpovídají půdorysné rozměry a světlá výška. ...