Now showing items 1-17 of 17

 • Cesta do nitra Martina H. 

  Helán, Martin
  Hlavním cílem mé diplomové práce bylo znovu navázání na svou dřívější individuální tvorbu. Při ztvárnění obrazů jsem vycházel z mého nitra, které se emotivně podílelo na rozhodování o výsledné konstelaci barev. Výsledný ...
 • Lesní 

  Klusová, Pavla
 • Malířský tah 

  Hon, Michael
  Diplomová práce nazvaná Malířský tah je demonstrací techniky zhmotnění malířského tahu v prostoru. Těžištěm projektu je práce s technologickým postupem, kdy je barva, či jiný materiál namísto nanášení na podklad povrchem ...
 • Manuál 

  Klusová, Katarína
  Směsice symbolů, autorit a teorií, které člověk dnešní společnosti vstřebává je pro mnohé zmatečným zdrojem manuálů jak se svým životem zacházet, rozhodovat se, nebo kterou politickou stranu volit. Zároveň přesně tyto ...
 • Mezi obrazem a objektem 

  Dub, Petr
 • Nepatrné prostory 

  Kavanová, Veronika
 • New wave 

  Švachulová, Klára
  Bakalářskou práci jsem realizovala v médiu malby. Tématem je pohyb “na hraně” mezi obrazem a objektem. Téma se týká uměleckého stylu vytvořeného skupinou umělců, řadících se do stylu “new wave”, tedy nové vlny. V mých ...
 • Nikdy na tebe nezapomenu 

  Kotrč, Ondřej
 • Personal mythology 

  Křížek, Štěpán
  Cyklus hustě pokreslených formátů vycházející ze systému hodnocení vlastního uměleckého rozvoje.
 • Pigment 

  Roudnická, Michaela
  Jde mi o prozkoumání možností malby převážně pomocí figurálních motivů skrze albinismus. V chybějícím pigmentu chápu jistou analogii, kterou jsem se snažila aplikovat do média jako takového.
 • PLC pro Smart Metering 

  Houser, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií, komunikující po elektrické síti, PowerLine Communication (PLC). Řeší principy, možnosti využití, výhody a nevýhody této techno-logie. Je zde rozebrána základní problematika ...
 • Průniky prostorů 

  Fuksová, Kristýna
 • Rekonstrukce vzpomínek 

  Ambrůzová, Klára
 • Triumf ošklivosti 

  Kolářová, Monika
  V me praci se zabívam fenomenem telesnosti, zaměřené predevsim na tema krasy a osklivosti. Prostřednictvím dionýského typu těla se snažím zachytit tíhu tělesné nedokonalosti. V kontrastu s jemností a rafinovaností lazurní ...
 • Trojí prostor 

  Balážová, Anna
 • Zárodek a potenciál 

  Kachtíková, Michaela
  Téematem bakalářské práce je přítomnost, vnímání tělesnosti a samotné autorky v kontextu procesu vzniku díla. Práce také rozvíjí témata zrcadlení přítomného subjektivního vidění a fascinace materialitou, s cílem dosáhnout ...
 • Zenith House 

  Roudnická, Michaela
  Diplomová práce Zenith House se snaží najít a zmapovat pozici figurální malby na poli současného umění. Skrze průzkum prací současných malířů, kteří využívají historických vlivů a kompozic polemizuje o vývoji skladby obrazu, ...