Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro plošný displej LED 

    Houserek, Jiří
    Tato práce se zabývá teoretickým návrhem a zpracováním zařízení, jehož hlavním účelem je použití jako hodiny řízené DCF77 signálem, který je vysílán z Německa. Dále toto zařízení umožňuje použití budíku a zobrazení data. ...
  • Modelování technologických kroků kontaktování čipu mikrodrátkem 

    Houserek, Jiří
    Tato práce se zabývá teoretickým rozborem kontaktování polovodičových čipů metodou wire-bonding. Jsou zde zmíněny základní typy pouzder polovodičových čipů a metoda jejich kontaktování. Dále je zde popsáno pracovní prostředí ...