Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza tepelné spotřeby objektu 

    Houzar, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu tepelné spotřeby objektu. Práce popisuje současný stav rodinného domu a možné návrhy způsobu vytápění a ohřevu vody. Součástí řešení je i vytvořený program, který má sloužit jako ...
  • Návrh kombinovaného tepelného systému pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 

    Houzar, Tomáš
    Práce popisuje využití sluneční energie pro kombinované systémy pro ohřev TUV. Popisuje velikost dopadajícího slunečního záření na Zemi, popis a rozdělení jednotlivých solárních kolektorů, rozdělení a popis tepelných ...