Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Strnadová, Michala
    Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti quick-mix k.s. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
  • Reporting vybrané firmy 

    Koubková, Martina
    Diplomová práce se zabývá oblastí reportingu ve firmě quick-mix k.s. V úvodu diplomové práce v části teoretická východiska vysvětluji pojem a obecný význam reportingu. Dále popisuji vypovídací schopnost současného způsobu ...