Now showing items 1-2 of 2

  • Deformační sítě a jejich uplatnění v praxi 

    Hovad, Jan
    V práci jsou zpracovány metody nanášení deformačních sítí. Pro každou metodu jsou stanovena doporučení pro strojírenskou praxi a uvedeny jejich klady a zápory. Uvedeno je také porovnání metod. Dále jsou rozebrány manuální ...
  • Návrh technologie výroby plastového krytu vrtačky 

    Hovad, Jan
    V prací je zpracována literární studie na téma plastů a vstřikování plastů včetně nástrojů pro vstřikování. Následuje praktická část návrhu výroby plastového krytu vrtačky. V rámci návrhu výroby jsou vypočteny výrobní ...