Now showing items 1-5 of 5

 • Kypřidla pro elektrody superkondenzátorů 

  Hovorka, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou superkondenzátorů a kypřidel aktivního uhlíku použitého pro výrobu elektrod superkondenzátorů. Naším cílem bylo ověření ideálního poměru uhlíku a kypřidla ve zkoumané elektrodě. ...
 • Materiály pro reaktory IV. generace 

  Hovorka, Martin
  Cílem této práce je popis vybraných reaktorů IV. generace – VHTR, SCWR a MSR z hlediska jejich materiálových požadavků s důrazem na reaktor VHTR. V práci je popsán základní princip vysokoteplotního reaktoru a jeho základní ...
 • Meta-learning 

  Hovorka, Martin
  Cílem práce je seznámit se a prostudovat metody meta-learningu, naprogramovat algoritmus a porovnat s dalšími metodami strojového učení.
 • Odvod tepla axiálně chlazených forem 

  Hovorka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá řešením tepelných vlastností chladících kanálů sklářských tvarovacích forem a jejich teplotními a rychlostními poli v závislosti na různých konstrukčních variantách, které se používají, nebo ...
 • Řízení rizik dotačních projektů 

  Páleníková Fialová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je provedení analýzy rizik a návrhů na zavedení jejich opatření u projektu z vysokoškolského prostředí, který je podporován z dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. ...