Now showing items 1-2 of 2

  • Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz 

    Hrňa, Lukáš
    Tématem bakalářské práce je popis fotovoltaických systémů a jejich částí. Práce se blíže věnuje popisu ostrovního fotovoltaického systému a zabývá se jeho výstavbou na konkrétním objektu. Charakterizuje základní komponenty ...
  • Úprava rychloupínacího zařízení pro aplikace prosévacích lopat 

    Hrňa, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá úpravou rychloupínacího zařízení prosévací lopaty Allu SC 3-20 tak, aby se zefektivnilo jak nabírání materiálu do lžíce, tak i samotné prosévání. Pomocí simulační metody v programu Adams je zjištěn ...