Now showing items 1-1 of 1

  • Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) 

    Kořínková, Jana
    Disertační práce je zaměřena na problematiku začleňování výtvarného umění do architektury v poválečném Československu se zvláštním zřetelem k vývoji v městě Brně. Hlavní výzkumné otázky – Proč se v Československu po roce ...