Now showing items 1-9 of 9

 • Detektor kovů pro průmyslové využití 

  Stehno, Rostislav
  Cílem projektu bylo prozkoumat možnosti detekce kovů a navrhnout detektor kovů pro průmyslové využití. Během návrhu zařízení byly prostudovány různé metody pro detekci kovů a byla zvolena metoda impulsní detekce, která se ...
 • Digitální bezdrátový přenos zvukového signálu 

  Juráň, Jeroným
  Dokument popisuje realizaci vývojových desek určených k vývoji aplikací pro bezdrátový přenos audio signálu pomocí WiSA kompatibilních modulů. Popisuje možnosti standardu WiSA, navržená schémata vývojových desek vysílače ...
 • Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network 

  Vojtěch, Josef; Šlapák, Martin; Škoda, Pavel; Radil, Jan; Havliš, Ondřej; Altmann, Michal; Münster, Petr; Velc, Radek; Kundrát, Jan; Altmannová, Lada; Vohnout, Rudolf; Horváth, Tomáš; Hůla, Miloslav; Smotlacha, Vladimír; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej (SPIE, 2017-02-07)
  The infrastructure essentialities for accurate time and stable frequency distribution are presented. Our solution is based on sharing fibers for a research and educational network carrying live data traffic with time and ...
 • Návrh nového iontmetru s bezdrátovou komunikací a meteostanicí 

  Kadlček, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému na měření koncentrace atmosférických iontů. Jde o novou verzi již sestaveného iontmetru UTEE FEKT. Na rozdíl od předešlé verze by tato nová měla být zcela nezávislá ...
 • Návrh vf měřiče impedance 

  Wiesner, Jiří
  V první části práce se pojednává o základních metodách pro měření neznámé impedance. Po určení parametrů požadovaného impedančního analyzátoru byla zvolena metoda střídavého Wheatstonova nevyváženého můstku. Jako zdroj ...
 • Simple and efficient AlN-based piezoelectric energy harvesters 

  Gablech, Imrich; Klempa, Jaroslav; Pekárek, Jan; Vyroubal, Petr; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Kunz, Jan; Brodský, Jan; Neužil, Pavel (MDPI, 2020-01-28)
  In this work, we demonstrate the simple fabrication process of AlN-based piezoelectric energy harvesters (PEH), which are made of cantilevers consisting of a multilayer ion beam-assisted deposition. The preferentially (001) ...
 • Smart metering 

  Lahodný, Libor
  Semestrální práce se zabývá návrhem systému chytrých zásuvek a jejich řízení. Zásuvky jsou řízeny bezdrátově centrální jednotkou. V zásuvce je integrovaný senzor proudu určený k měření spotřeby přístroje. V případě potřeby ...
 • Spektroskopie fotoionizačního přechodu neutrálního atomu vápníku emitovaného laserovou ablací 

  Grim, Jakub
  Pulzní laserová ablace, vápník, absorpční spektrum, spektrální čára