Now showing items 1-8 of 8

 • Akustická detekce výstřelů ve volné přírodě 

  Hrabina, Martin
  Táto práca sa zaoberá detekciou a rozpoznaním výstrelov. Obsahuje prehľad publikovaných prác a zhrnutie používaných metód. Ďalej zoznamuje s niekoľkými komerčnými prevedeniami detektorov výstrelov. V práci je navrhnutý a ...
 • Dálkové spínání elektrických spotřebičů mobilním telefonem 

  Hrabina, Martin
  Táto práca sa zaoberá riešením diaľkového spínania elektrických zariadení pomocou GSM. V prvej časti zhŕňa požiadavky a vymenúva možnosti riešenia vzhľadom na ich jednoduchosť a možnosť zabezpečenia proti rušeniu a bezpečnosti ...
 • Doprava kapalin obsahující abrazivní částice. 

  Hrabina, Martin
  Cílem této práce je provést rešerši dopravního zařízení, která jsou v průmyslu používaná pro dopravu kapaliny s obsahem abrazivních částic. Celá práce je rozdělena do několika kapitol. První část práce se zabývá pohybem ...
 • Gunshot Recognition using Low Level Features in the Time Domain 

  Hrabina, Martin; Sigmund, Milan (IEEE, 2018-04-19)
  This paper explores the possibility of using scarcely used time-domain features for the task of gunshot recognition. A set of 11 features derived from temporal characteristics (waveform) of signals is calculated from a ...
 • Modernizace vyhodnocení záznamu z palubního registrátoru 

  Koníček, Roman
  Práce pojednává o typech palubních registrátorů a palubních magnetofonů používaných na letecké technice Armády České republiky. Krátká rešerše pak shrnuje historii jejich vývoje v armádě. Především se zaměřuje na problematiku ...
 • Realizace laboratorní úlohy se systémem ZigBee 

  König, Petr
  Bakalářská práce se věnuje vrstvové architektuře systému ZigBee, zejména potom jeho fyzické a MAC vrstvě a demonstruje jeho parametry v praktické realizaci. Hlavní částí bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy za ...
 • Renovace nástrojových ocelí pro tváření za studena 

  Hrabina, Martin
  Diplomová práce “Renovace nástrojových ocelí pro tváření za studena“ vystihuje soudobou problematiku vytváření otěruvzdorných návaru nástrojových ocelí. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První část práce se ...
 • VÝVOJ ALGORITMŮ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ VÝSTŘELŮ 

  Hrabina, Martin
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním výstrelov a pridruženými problémami. Ako prvé je celá vec predstavená a rozdelená na menšie kroky. Ďalej je poskytnutý prehľad zvukových databáz, významné publikácie, akcie a súčasný ...