Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza investice do obnovitelných zdrojů tepla 

  Kožík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie, které jsou v dnešní době stále více využívány především u pasivních a nízkoenergetických domů. Podrobněji jsou popsány principy, na kterých fungují tepelná čerpadla ...
 • Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody 

  Hrabová, Kristýna; Hüblová, Sabina; Cikrle, Petr; Láník, Jaromír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Trvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFos Brno 2018 

  Schüllerová, Barbora; Hrabová, Kristýna; Adamec, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Ve dnech 1.–2. února 2018 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství vUT v Brně konal již 27. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2018). Konference byla pořádána za podpory ÚSI vUT v Brně a ...
 • Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalce 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Bencko, Vladimír; Hrabová, Kristýna; Bulejko, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních ...
 • Rizika financování sportovního klubu 

  Luu, David
  Autor diplomové práce se zabývá aplikací metod a rizikovou analýzou pro financování sportovního klubu. Cílem je analyzovat a popsat současný stav financování sportovního klubu. Výstupem práce je návrh vedoucí ke zlepšení ...
 • Riziko vodohospodářských staveb z pohledu tzv. černých labutí 

  Hrabová, Kristýna
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku černých labutí v oblasti vodohospodářských staveb. Detailněji potom na rizika a ohrožení vodních děl. Historie nám ukázala, že ani tak sofistikovaná stavba jako přehrada nemusí ...
 • Sustainability assessment of concrete mixes 

  Hrabová, Kristýna; Teplý, Břetislav; Vymazal, Tomáš (IOP Publishing, 2020-02-04)
  Since concrete is one of the most important and useful materials in the construction sector, which, unfortunately, has an adverse impact on the environment, it is evident that correct procedures for designing and/or assessing ...
 • Určení zdrojů rizik při přepravě nebezpečných látek na silnicích a návrh opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivech 

  Poul, Adam
  Diplomová práce se zabývá riziky přepravy nebezpečných věcí po silnici. Úvodní část se věnuje související legislativě České republiky a dále legislativě mezinárodní. V Evropské únii je přeprava nebezpečných věcí upravena ...
 • Vzduchotechnika bazénu 

  Hrabová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení bazénové haly. Hala je rozdělena na čtyři samostatné celky. První zařízení je navrženo jako klimatizační jednotka pro šatny. Pro plavecký bazén byly ...
 • Zpětné získávání tepla v TZB 

  Hrabová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá optimalizací stokového výměníku pro zpětné získávání tepla. Pro správný návrh a optimalizaci je potřeba použít tři základní metody: diagnostiku, tepelně bilanční výpočty a modelování. Ve 2D softwaru ...