Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické ověření zaměřovací funkce letecké satelitní antény 

    Hradílek, Ondřej
    Tato diplomová práce podává přehled o základních principech funkce satelitních komunikačních systémů. Dále se zabývá popisem leteckého satelitního komunikačního systému ARINC 791, který je základem, od kterého se odvíjí ...
  • Bezdrátový terminál 

    Hradílek, Ondřej
    Tato bakalářská práce popisuje základní principy měření plošné hmotnosti. Dále podává stručný přehled o dostupných bezdrátových technologiích používaných v průmyslu. Výsledkem této práce je návrh bezdrátového terminálu, ...