Now showing items 1-2 of 2

  • 3D uživatelská rozhraní 

    Hradečný, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá 3D uživatelskými rozhraními. Jsou v ní představeny některé existující přístupy k těmto rozhraním. Dále uvádí různé druhy vstupních a výstupních zařízení sloužících pro interakci člověka s počítačem. ...
  • Krematorium 

    Hradečný, Tomáš
    V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby krematoria ve Slavkově u Brna. Je situován do klidné části na okraji města, u křižovatky silnic od Brna a Křenovic. Při návrhu objektu je kladen důraz na ...