Now showing items 1-2 of 2

  • Mikroreologie v koloidních systémech 

    Hradecká, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu povrchových vlastností částic na výsledky mikroreogických měření roztoků biopolymerů. Hyaluronan byl zvolen jako záporně nabitý polymer, chitosan jako kladně nabitý ...
  • Vliv vlastností částic na mikroreologické měření biopolymerních roztoků 

    Hradecká, Lucie
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vlivu částic na mikroreologické měření biopolymerních roztoků. Použitým biopolymerem byla kyselina hyaluronová a jako modelové systémy byly zvoleny roztoky glycerolu o různých ...