Now showing items 1-11 of 11

 • Adaptive parameterization for Aerodynamic Shape Optimization in Aeronautical Applications 

  Hradil, Jiří
  Cílem mé disertační práce je analyzovat a vyvinout parametrizační metodu pro 2D a 3D tvarové optimalizace v kontextu průmyslového aerodynamického návrhu letounu založeném na CFD simulacích. Aerodynamická tvarová optimalizace ...
 • Aerodynamická analýza a návrh úprav podvozkové gondoly letounu L 410 NG 

  Pukl, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou proudění kolem podvozkové gondoly letounu L 410 a její následnou aerodynamickou optimalizací. V první části je v rámci kalibrační úlohy zpracována známá geometrie, jejíž parametry ...
 • Analýza teplotního a rychlostního pole za výstupní tryskou jednoproudového motoru 

  Hradil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nalezení vhodné úpravy výstupní trysky jednoproudového motoru, na základě analýzy teplotního a rychlostního pole provedené pomocí CFD programu Fluent V6.
 • Měření polohy drátu 

  Hradil, Jiří
  Ve své bakalářské práci se zabývám indukčnostními snímači. V krátkosti je popsán princip funkce snímače, jeho výhody a nevýhody. Shrnuji i využití snímačů v reálné praxi. Práce shrnuje i výrobce a dovozce snímačů na českém ...
 • Měření průtoku kapalin 

  Hradil, Jiří
  Ve své diplomové práci se zabývám měřením průtoku. V krátkosti jsou popsány principy senzorů průtoku, jejich výhody a nevýhody. Byla navržena a sestavena aparatura pro praktické měření průtoku. Jsou instalovány 3 průtokoměry, ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Drábková, Zdeňka
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení a opatření ve firmě Nešpůrek, s.r.o., pomocí komunikačního mixu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy marketingu, marketingového mixu a komunikačního mixu. V analytické části ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Drábková, Zdeňka
  Diplomová práce slouží k návrhu vyřešení problémů komunikačního mixu ve společnosti Sushimarket. V teoretické části budou uvedeny základní pojmy marketingu, jako je definice marketingu, co je komunikační mix, co je ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu 

  Hradil, Jiří
  Cílem bakalářské práce je analyzovat vnější i vnitřní prostředí podniku. Po provedení analýz vyhledat problémy podniku v jednotlivých segmentech marketingového mixu - 5P. Následně tyto problémy v jednotlivých segmentech ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu ve společnosti 

  Hradil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následné návrhy v jednotlivých segmentech marketingového mixu, které povedou k dosažení cíle, kterým je zvýšení tržeb ve společnosti. Obsahuje návrhy na rozšíření portfolia, zvýšení ...
 • Porovnání koncepcí ultralehkých letounů se sedaly za sebou a vedle sebe. 

  Hartman, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá ultralehkými letouny, jejich právní definicí a směrem jakým se budou ubírat právní normy v Evropské unii. Dále je zmíněna konstrukce letadel a materiály, které se v této kategorii používají a ...
 • Výpočetní studie možností využití aktivního řízení proudu k snížení intenzity koncových vírů na křídle 

  Skarolek, Vilém
  V této diplomové práci byla provedena série numerických výpočtů proudění kolem křídla s aktivním řízením proudu. Výpočty jsou provedeny pro různé úhly náběhu křídla s profilem NACA 0015. Křídlo s zařízením pro aktivní ...