Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Filip, Zdeněk
    Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Velum, s.r.o. v období let 2006 - 2009. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci a pokusit se ...
  • Účetní a daňové aspekty při transformaci sdružení na spol. s r.o. 

    Kargerová, Hana
    Bakalářská práce pojednává o sdružení, které dosáhlo za své působnosti vysokých ekonomických výsledků a na základě nich se rozhodlo transformovat na spol. s r.o., nebo-li převod z daňové evidence na účetnictví. V první ...