Now showing items 1-20 of 29

 • Analytické zpracování metadat k lámání hesel 

  Pokorný, Šimon
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací analytického webového dashboardu pro aplikaci na vzdálenou správu systému Fitcrack. Tento systém slouží pro distribuovanou obnovu hesel. Administrace tohoto systému je jednostránková ...
 • Analýza technologií pro distribuci výpočtu při lámání hesel 

  Mráz, Patrik
  Cieľom tejto práce je analýza technológií pre distribúciu výpočtu pri lámaní hesiel. Distribúcia je nevyhnutná s ohľadom na celkovú dobu lámania, ktorá môže byť v niektorých prípadoch aj desiatky rokov. V úvodnej časti je ...
 • Automatizovaná tvorba pravidel pro modifikaci hesel 

  Drdák, Dominik
  Pri lámaní hesiel slovníkovým útokom je repertoár hesiel obmedzený použitým slovníkom. Za pomoci využitia pravidiel, ktoré vedia heslá modifikovať, je možné takýto slovník rozšíriť o ďalšie heslá. Aby tieto pravidlá mali ...
 • Automatizované testování systému Fitcrack 

  Chripko, Juraj
  Práca si kladie za cieľ navrhnúť a implementovať automatizované testy pre systém Fitcrack, distribuovaný systém na lámanie hesiel založený na platforme BOINC. Je využité testovanie so znalosťou zdrojových kódov, konkrétne ...
 • Detekce provozu protokolu BitTorrent 

  Florek, Daniel
  Táto práca sa zaoberá detekciou BitTorrentovej komunikácie uloženej v súbore formátu pcap. Navrhol a implementoval som program, ktorý dokáže komunikáciu detekovať primárne na základe hĺbkovej analýzy paketov, ktorej výsledky ...
 • Detekce slabin v počítačových sítích 

  Šuhaj, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných sieťových protokolov, zistením ich slabín, návrhom a implementáciou nástroja pre ich detekciu. Príkladom slabiny je použitie nešifrovanej komunikácie. V prvom rade sú naštudované ...
 • Distribuovaná obnova hesel s využitím nástroje hashcat 

  Zobal, Lukáš
  Cílem této práce je vyvinout distribuované řešení pro obnovu hesel využívající nástroje hashcat. Základem tohoto řešení je nástroj pro obnovu hesel, Fitcrack, vyvinutý v rámci mé předchozí spolupráce na projektu TARZAN. ...
 • Distribuované generování hesel pomocí pravděpodobnostních gramatik 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá procesom lámania hesiel, popisom existujúcich útokov a generovania hesiel na základe pravdepodobnostnej gramatiky. Táto gramatika sa dá použiť na útok, ktorý funguje na základe trénovania nad existujúcim ...
 • Extrakce tunelovaných dat do samostatných toků 

  Nahálka, Roman
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro extrakci tunelovaných dat do samostatných toků. Aplikace bude odstraňovat všechny vrstvy zapouzdření, které se ve vstupním souboru nachází. Využití nástroje spočívá ...
 • Generování hesel na základě pravidel 

  Jiránek, Karel
  Tato práce se zabývá generováním hesel na základě pravidel, paralelním generováním hesel s využitím GPU a frameworku OpenCL. V práci je řešen návrh generátoru hesel pro nástroj Fitcrack. Modul pro generování využívá ...
 • Lámání hesel pomocí algoritmu PRINCE v systému Fitcrack 

  Bolvanský, Dávid
  Algoritmus PRINCE je rýchlejšou a pokročilejšou verziou kombinačného útoku. Nedistribuované lámanie hesiel často naráža na svoje limity a jeho použiteľnosť na reálne úlohy sa znižuje kvôli stúpajúcim nárokom na výpočtové ...
 • Nasazení a vylepšení nástroje pro zachytávání RDP útoků 

  Snášel, Daniel
  Honeypoty jsou široce používané pro výzkum počítačové bezpečnosti. Cílem honeypotů je pomáhat bezpečnostním výzkumníkům získávat cenné informace o útočnících na síti. Tato práce se zabývá návrhem a vylepšením stávajícího ...
 • Obnova hesel archivů RAR, BZIP a GZIP s využitím GPU 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá popisom kryptografického zabezpečenia a implementácie obnovy hesla súborov vo formátoch RAR, GZIP, BZIP. Na obnovu hesla je použitý multi platformový nástroj Wrathion, ktorý dokáže pomocou modulov a ...
 • Obnova hesel archivů ZIP s využitím GPU 

  Večeřa, Vojtěch
  Cílem této práce bylo rozšířit nástroj Wrathion o dosud nepodporované metody šifrování formátu .ZIP a přidat podporu formátu .7z. Práce obsahuje popis použitých technologií a detailní analýzu zabezpečení těchto formátů, ...
 • Obnova hesel dokumentů Microsoft Office s využitím GPU 

  Zobal, Lukáš
  Tato práce se zabývá obnovou hesel dokumentů Microsoft Office rozšířením existujícího nástroje Wrathion. V práci je rozebrána problematika zabezpečení dokumentů, dále moderní metody šifrování a hešování a také základy ...
 • Obnova hesel v distribuovaném prostředí 

  Kos, Ondřej
  Cílem práce je navržení a implementace frameworku umožňujícího obnovu hesel v distribuovaném prostředí. Úvodní část se tak zaměřuje na analýzu bezpečnosti hesel, technik používaných pro útoky na ně a také představuje metody ...
 • Optimalizace distribuce úloh v systému Fitcrack 

  Ženčák, Tomáš
  Cílem této práce je optimalizace rozdělování a distribuce úloh v systému Fitcrack, a to jak pomocí zpřesnění odhadů výpočetního výkonu jednotlivých uzlů a zamezení zbytečnému omezování velikosti jednotlivých úloh, tak ...
 • Podvržená data v počítačových sítích 

  Hranický, Radek
  Tato práce popisuje základní principy systémů pro zákonné odposlechy v počítačových sítích a obsahuje analýzu různých způsobů jejich oklamání. Součástí práce je také návrh a implementace dvou softwarového nástrojů. První ...
 • Rozšíření systému pro zákonné odposlechy 

  Hranický, Radek
  V rámci projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na internetu nové generace byl vytvořen prototyp systému pro zákonné odposlechy. Tato práce popisuje rozšíření systému, které poskytuje možnost ...
 • Software pro zachytávání a inteligentní zpracování spamu 

  Chlupová, Silvie
  Tato práce se zabývá tvorbou SMTP honeypotu, který bude připraven pro rychlé nasazení a bude podporovat pokročilé funkce. V práci je popsána teorie SMTP protokolu, POP3 protokolu a IMAP protokolu. Dále je v práci rozebrána ...