Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie spolku 

    Hrazdírová, Natálie
    Diplomová práce se zabývá inovací marketingové strategie spolku se zaměřením na uspořádání akce „Den Princezen“. V teoretické části vymezuje pojmy týkající se neziskové organizace, marketingu, marketingové strategie a ...
  • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

    Hrazdírová, Natálie
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení malého podniku se zaměřením na výrobu nadměrné obuvi. V teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se podnikání, podnikatelského plánu, ...