Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Hrazdil, David
    Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější varianty podnikatelského záměru v oblasti obnovitelných zdrojů energie, konkrétně fotovoltaické elektrárny. Analyzuje současný stav v České Republice, široké okolí i ...
  • Zhodnocení bezpečnostních rizik IS a návrhy na jejich omezení 

    Hrazdil, David
    Dílo bude pojednávat o zabezpečení a možného narušení IS a návrhu na případné změny a kalkulačním (ekonomickým) výpočtem pro ně