Now showing items 1-5 of 5

 • Dalniční most u Soběslavi - příprava, realizace a řízení stavby 

  Topinka, Jiří
  Diplomová práce zpracovává Stavebně technologický projekt a realizaci dálničního mostu u Soběslavi, na trase dálnice D3, úsek D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, konkrétně SO 7-216 Most přes silnici III/15527, Černovický potok ...
 • Příspěvek k realizaci nákladově a energeticky úsporných rodinných domů 

  Čech, Josef
  Disertační práce se zabývá ověřením vhodnosti realizace rodinných domů z betonových skořepinových tvárnic se systémem vnitřního zateplení transferované do České republiky z Francie. Práce se zaměřuje na obálkovou konstrukci ...
 • Residence Erasmus - příprava, realizace a řízení stavby 

  Dokoupil, Jan
  Diplomová práce se zabývá výstavbou bytového domu Rezidence Erasmus. Práce obsahuje technickou zprávu k řešené problematice, zařízení staveniště ve třech etapách, a to v průběhu provádění zemních prací, hrubé vrchní stavby ...
 • Řešení etapy podlah bytového domu v Brně 

  Meluzínová, Lucie
  Tato bakalářská práce řeší etapu podlah bytového domu v Brně. Obsahuje technickou zprávu, výkaz výměr, technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, ...
 • Zařízení sociální péče ve Svitavách - stavebně technologický projekt 

  Dvořák, Petr
  ¨Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby - Zařízení sociální péče ve Svitavách. Jedná se o novostavbu domova důchodců půdorysně vytvářející písmeno „U“. Objekt je dilatačně rozdělen na tři celky: celek ...