Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce stroje pro bezhroté broušení 

  Merenus, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stroje pro bezhroté broušení válcového profilu. Výsledný navrhovaný stroj bude určen pro povrchové opracování trubek z kovových slitin. Práce má část teoretickou a praktickou. V ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Betlach, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti konstrukčních součástí vřeten obráběcích strojů, které se používají v současné době. První část také obsahuje ...
 • Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Hrbáček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro roboty s paralelní kinematickou strukturou, který není pro tyto typy robotů standardně pouţíván. Rešeršní část se zabývá moderními aplikacemi ...
 • Využití neuronových sítí v diagnostice 

  Hrbáček, Jakub
  Práce pojednává o principu výpočetních procesů jednotlivých neuronových sítí, které byly doporučeny k diagnostikování vysokonapěťových generátorů, jejich následným porovnáním a jejich dalším využitím.