Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

    Hrbatová, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
  • Návrh marketingové strategie pro firmu 

    Hrbatová, Jana
    Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu podniku působícím ve vinařském odvětví. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká přechodu z výroby konvenčních vín na výrobu biovín. Součástí práce je ...