Now showing items 1-3 of 3

 • Data loader pro komplexní testování palubních systémů 

  Hrbek, David
  Tato diplomová práce shrnuje teorii ohledně nahrávání dat (data load) do palubních počítačů letadel, konkrétně do satelitní datové jednotky Aspire 400 od firmy Honeywell. První část textu popisuje požadavky kladené na ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení společnosti 

  Hrbek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na založení firmy, analýzu konkurenčního prostředí, potenciální cílovou skupinu zákazníků, sestavení finančního plánu složeného ze vstupních investic a vyhodnocení ziskovosti.
 • Strukturování kódu v zadní části zpětného překladače 

  Hrbek, David
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus pro strukturování kódu v zadní části zpětného překladače projektu Lissom. Zabývá se problémem eliminace nepřímých skoků (branch/goto) z nízkoúrovňového kódu s ...