Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické generování okrajové plochy kraniálního implantátu 

    Hrdý, Libor
    Tato práce se zabývá problematikou automatického generování okrajové plochy kraniálního implantátu. Je zde popsán postup tvorby 3D modelu tkání a následně je rozebrána problematika kraniálního implantátu. Dále dokument ...
  • Řešení úloh s neurčitostí 

    Hrdý, Libor
    V dokumentu je popsána implementace logické-deskové hry Vrhcáby (anglicky Backgammon), hry pro dva hráče, přičemž jeden z hráčů je zastoupen počítačem. V dokumentu je rozvedena problematika programování grafického uživatelského ...