Now showing items 1-20 of 20

 • Charakterizace nanostrukturovaných zlatých elektrod modifikovaných biotinovaným oligonukleotidem 

  Vrbová, Eva
  V současnosti se snaží věda vyvíjet stále lepší technologie pro výrobu nanočástic. S tím souvisí i jejich začlenění do elektrochemie a do biosenzorů. Bakalářská práce se zabývá problematikou měření biotinylovaného ...
 • Chemical Separation on Silver Nanorods Surface Monitored by TOF-SIMS 

  Petruš, Ondrej; Oriňák, Andrej; Oriňáková, Renáta; Christian, Muhmann; Macko, Ján; Hrdý, Radim; Hubálek, Jaromír; Erdelei, Branislav; Arlinghaus, Heinrich F. (Hindawi, 2017-06-01)
  The article introduces a possible chemical separation of a mixture of two compounds on the metal nanorods surface. A silver nanorods surface has been prepared by controlled electrochemical deposition in anodic alumina oxide ...
 • Elektrochemická charakterizace nanostrukturovaných povrchů modifikovaných biolátkami s thiolovou vazbou 

  Urbánková, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o nanotechnologii, nanočásticích a nanostrukturovaných površích, elektrochemických metodách, obzvláště voltametrii, cyklické voltametrii, elektrochemické impedanční spektroskopii a měření kontaktního ...
 • Elektrochemická impedanční spektroskopie jako charakterizační metoda modifikovaných nanostrukturovaných elektrod 

  Vrbová, Eva
  Diplomová práce se zabývá nanostrukturovanými povrchy, nanočásticemi a elektro- chemickými charakterizačními metodami, jako jsou cyklická voltametrie, diferenčně pulzní voltametrie a elektrochemická impedanční spektroskopie. ...
 • Elektrochemické senzory s 3-D strukturou elektrod 

  Štekovič, Michal
  Pro výrobu miniaturních elektrochemických senzorů se může použít technologie tlustých vrstev. Hlavním problémem návrhu senzoru je optimalizace tlustovrstvého elektrodového systému, optimalizace výrobních technologií ...
 • Elektrochemický biosenzor pro studium metylace DNA 

  Petrula, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou senzoru a biosenzoru pre detekciu metylovanej DNA. Teoretická časť práce vysvetluje mechanizmus a význam metylácie DNA a analytické metódy, ktoré sa v súvislosti s ...
 • Nanoelektrody pro biofyzikální měření 

  Márik, Marian
  Cílem projektu je návrh nanoelektrody na zadanou křemíkovou desku s dopředu určenými přísadami a tenkovstvými technikami v kombinaci litografie a nanotechniky, vyvinutými v LabSensNano. Práce se zabývá hlavně procesem ...
 • Nanostrukturované povrchy pro elektrochemickou detekci 

  Dzuro, Matej
  Práca sa zaoberá problematikou prípravy zlatých nanoštruktúr pre využitie v elektrochemických senzoroch alebo biosenzoroch, metódami ich charakterizácie a ich výrobou. Dôraz sa kladie na metódu galvanickej depozície zlata ...
 • Nanostrukturované senzory pro detekci organických látek 

  Šťávová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou citlivých vrstev složených z pole zlatých nanotyčinek a jejich modifikacemi. Nejdříve je vyrobena nanoporézní maska z vrstvy hliníku pomocí metody anodické oxidace. Následně je ...
 • Nanotechnologie v konstrukci senzorů pro detekci vodíku 

  Macháčková, Marina
  Uspořádaná seskupení nanostruktur si získávají stále větší pozornost pro své unikátní vlastnosti a potenciální využití v mnoha technologických aplikacích. Nanostruktury můžou být použité, pokud je důležité zvětšit povrch ...
 • Novel Electrochemical Biosensor for Simultaneous Detection of Adenine and Guanine Based on Cu2O Nanoparticles 

  Pekárková, Jana; Prášek, Jan; Majzlíková, Petra; Trnková, Libuše; Drbohlavová, Jana; Pekárek, Jan; Hrdý, Radim; Hubálek, Jaromír (Elsevier, 2012-11-02)
  In this paper Cu2O nanoparticles were prepared and used for the construction of novel electrochemical voltammetric biosensor for the simultaneous detection of adenine and guanine. Cu2O nanoparticles were synthesized via ...
 • Optimalizace procesu hloubkového reaktivního iontového leptání 

  Houška, David
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací kryogenního a Bosch procesu hloubkového reaktivního iontového leptání (DRIE). V práci je shrnuta charakterizace leptacích metod křemíku, princip funkce DRIE a vliv jednotlivých ...
 • Preparation and Properties of Various Magnetic Nanoparticles 

  Drbohlavová, Jana; Hrdý, Radim; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír; Schneeweiss, Oldřich (MDPI, 2009-03-30)
  The fabrications of iron oxides nanoparticles using co-precipitation and gadolinium nanoparticles using water in oil microemulsion method are reported in this paper. Results of detailed phase analysis by XRD and Mössbauer ...
 • Příprava nanostruktur s využitím nanoporézní masky 

  Dzuro, Matej
  Cieľom práce je elektrochemicky pripraviť optický senzor pozostávajúci z TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pomocou nanoporéznej šablóny z Al2O3 a následne upraviť povrch QDs naparením zlatej vrstvy opäť pomocou ...
 • Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation 

  Drbohlavová, Jana; Hrdý, Radim; Salyk, Ota; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (SpringerOpen, 2012-02-14)
  The paper brings the important information about synthesis of titania quantum dots in the form of sensor array which is suitable for various biomolecules (DNA, proteins) sensing in vitro. The usage of this fluorescence ...
 • Study of micro structural material changes after WEDM based on TEM lamella analysis 

  Mouralová, Kateřina; Zahradníček, Radim; Beneš, Libor; Prokeš, Tomáš; Hrdý, Radim; Fries, Jiří (MDPI, 2020-06-07)
  Wire electrical discharge machining is an unconventional machining technology that is crucial in many industries. The surface quality of the machined parts is carefully monitored, but the condition of the subsurface layer ...
 • Techniky přípravy elektrod s nanostrukturovaným povrchem a jejich charakterizace 

  Hrdý, Radim
  Nanostruktury fixované na pevném povrchu či koloidní nanočástice dnes pronikají do všech oblastí lidského života, oblast senzoriky a detekce nevyjímaje. Tato disertační práce pojednává o výrobě nanostruktur na povrchu ...
 • Termostat pro testování systémů za snížených teplot 

  Sedláček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit pro testování vyvíjených elektronických obvodů při nižších teplotách než je teplota okolí v laboratoři. K chlazení je použito termoelektrické ...
 • Vliv změny vstupních parametrů na výrobu nanoporézní keramiky 

  Hriczo, Filip
  Předkládaná práce se zabývá zkoumáním a testováním kyselin a podmínek ve kterých je výrobu nanoporézní keramiky na tenké hliníkové vrstvě nejefektivnější a nejkvalitnější. V této práci je popsán postup výroby nanoporézních ...
 • Výzkum a vývoj amalgámové mikroelektrody na čipu pro detekci biomakromolekul 

  Tkáčová, Tereza
  Táto práca sa zaoberá použitím amalgámových elektród v elektrochémii, najmä pre diagnostiku biomakromolekul a DNA. V praktickej časti bude navrhnutá vhodná metóda amalgamácie, aplikovaná na 64-elektrodový systém čipu. Na ...