Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a implementace informačního systému pro základní a střední školy 

    Hrdina, Norbert
    Tato práce je vypracována na základě získaných zkušeností a požadavků z oblasti informačních systémů využívaných ve školství a jejím výsledkem je plnohodnotný webový informační systém. Součástí práce je vlastní aplikace ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Hrdina, Norbert
    Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu a návrhom zmien informačného systému podniku pôsobiaceho v stavebníctve. V prvej časti je predstavená problematika a základné pojmy z oblasti informačných systémov, ...