Now showing items 1-2 of 2

  • Pozitivní a negativní látky v guaraně 

    Hrdinová, Lucie
    Tato bakalářská práce teoreticky popisuje jihoamerickou rostlinu guarana (Paullinia cupana), její historii, pěstování a tradiční úpravu. Zabývá se účinky významných alkaloidů (kofein, theofylin, theobromin), taninů a ...
  • Sledování obsahu vybraných trichothecenových mykotoxinů ve sladovnickém ječmeni 

    Hrdinová, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá sledováním obsahu trichothecenových mykotoxinů deoxynivalenolu, nivalenolu, T-2 toxinu a HT-2 toxinu ve sladovnickém ječmeni pomocí metody LC-MS/MS. V teoretické části byla popsána obecná ...