Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA 

  Hrdlička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přesností a způsobilostí souřadnicového měřicího stroje Pioneer Dea. Cílem práce je vyjádřit pomocí metodiky mezinárodního slovníku termínů v metrologii nejistotu měření a pro vytypovaný ...
 • Návrh technologie výroby čepu 

  Hrdlička, Martin
  Diplomová práce, vypracovaná v průběhu studia M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management, je zaměřena na návrh technologie výroby čepu. Zahrnuje popis technologií objemového tváření a třískového obrábění z ...
 • Návrh výroby formy pro vstřikování plastů 

  Hrdlička, Martin
  Bakalářská práce, vypracovaná v průběhu studia B-STG Strojírenská technologie, je zaměřena na návrh výroby vstřikovací formy pro plastové díly. Zahrnuje popis technologie vstřikování a funkce jednotlivých dílů vstřikovací ...
 • Vliv teploty vzduchu na FDM 3D tisk 

  Hrdlička, Martin
  Práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM a vlivem teploty okolí na kvalitu tisku. Práce popisuje princip tisku metodou FDM a vznik chyb, způsobených vlivem okolní teploty. Cílem práce je návrh vyhřívané komory ...